ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ».