Διοργάνωση ημερίδας με θέμα: « Απολογισμός και Αξιολόγηση της Πράξης: «Συν-Εργασίες», της Αναπτυξιακής Σύμπραξης: «Ο Τροχός»